Sách mới

Follow by Email

Thái Cực Quyền Toàn Tập - Nguyễn Anh Vũ

Thái Cực Quyền Toàn Tập
Người dịch: Nguyễn Anh Vũ
NXB Đồng Nai 2000
792 Trang


Thái Cực Quyền Toàn Tập là tập sách chi tiết giới thiệu chi tiết Thái Cực Quyền của Ngũ đại danh gia và phương pháp đối luyện.
Trần Thức Thái Cực Quyền: 8 đặc điểm của Thái Cực Quyền Trần Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ


Dương Thức Thái Cực Quyền: 10 điều quan trọng của Thái Cực Quyền Dương Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ


Ngô Thức Thái Cực Quyền: 3 giai đoạn luyện tập Thái Cực Quyền Ngô Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ


Võ Thức Thái Cực Quyền: Thái Cực Quyền Kinh, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ của Thái Cực Quyền Võ Gia


Tôn Thức Thái Cực Quyền: yếu lĩnh của Thái Cực Quyền Tôn Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ


Bài quyền đối luyện của Thái Cực Quyền


MUA SÁCH GIẤY

Giá: 499.000 vnd

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
Thái Cực Quyền Toàn Tập - Nguyễn Anh Vũ
Top
Chat với chúng tôi